Duivenmaatschappij    (update 14/12/2017  om 18:55)

RECHT EN PLICHT - LEMBEKE

(gesticht op 1/11/1949)

 

 

Gevestigd : Gentweg 58 , 9971 Lembeke in café "DE SINGEL" bij

                    Rita Van Hoorebeke , tel. 09/377.34.41

 

                    Voorzitter              : De Pauw Lorenzo

                    Schatbewaarder          : Soens Remi

                    Secretaris              : Vermeulen Joris

                    Ondervoorzitter         : Engels Noël

                    Adjunct-schatbewaarder  : De Vlieger Roger

                    Adjunct-secretaris      : Vercauter Matthias

                    Medewerkers             : Soens Dirk, Vyvey Mario, Vercruysse Friso, Vercauter Freddy,

                                              Van Hijfte Hilaire, Christiaan Slock

 

                                        E-mailen kun je naar christiaan.slock@belgacom.net  of bellen naar 0478/41.23.24

===============================================================

SCHIETEN van (verwilderde) duiven :
 

Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 16 december 2017 tot en met 09 januari 2018 toegelaten. Bijgevolg worden de liefhebbers verzocht hun duiven tijdens deze periode op te hokken.

===============================================================

In de nabije toekomst zal de naam van deze website wijzigen in www.ons-duifke.be

Deze nieuwe unieke domeinnaam is reeds geregistreerd.

De komende dagen zal de inhoud van deze website in die zin langzaam aangepast worden.

===============================================================

Enkele berichten :

- we zijn bezig met de inzamelingen van elektronische toestellen voor vervangen

  van batterijen en dergelijke. Gelieve materiaal of eventuele bestellingen binnen te

  brengen tegen 31/12 !!! . Contact kan genomen worden met Christiaan op nr 0478/41.23.24 .

  Deze zaken worden gegarandeerd afgehandeld.

- op woensdag 15/11/2017 had Christiaan een persoonlijk technisch overleg met Datatechnology en Deerlijk, die

  de duivensoftware levert aan de meeste duivenmaatschappijen in België. Na grondig onderzoek bleek het

  heel complex en tijdrovend om de bestaande duivenprogramma's compatibel te maken met het DT-pakket.

  Daarbij kwamen ook nog de grote veranderingen die op til zijn voor de verwerkingen van de nationale

  vluchten voor 2018 ten behoeve van WPROL waarvan nog weinig details bekend zijn. Daarom werd beslist

  om een volledig DT-pakket aan te schaffen (dat trouwens op dit moment al beschikbaar is). De installatie

  is uitgevoerd op vrijdag 17/11/2017.

  Het zal uiteraard de bedoeling zijn om alle maatschappijen uit onze regio een complete service te kunnen

  blijven garanderen met deze vernieuwde technologie, en dit zonder iemand te bevoordelen of te benadelen.

  Er zal zeker heel wat moeite en testing nodig zijn om deze nieuwe programmatuur grondig te leren kennen,

  uiteraard met de nodige voordelen maar ook met eventuele nadelen ten opzichte van de oude situatie.

  Een zekere aanpassing van de werkwijzen zal allicht nodig zijn, maar dat zal de ervaring leren van de komende

  weken.

  Ook van alle "moderniserende" maatschappij-besturen zal een veel grotere verantwoordelijkheid gevraagd

  worden voor de correctheid van de geleverde gegevens, want extra controle via de papieren informatie

  van vroeger zal er niet meer zijn.

  Het is de bedoeling om vanaf 2018 volledig over te schakelen naar het DT-pakket, want mixing tussen beide

  programmapaketten is zeker niet meer aangewezen. Hierna de vorderingen omtrent de ingebruikname :

    * op 18/11/17 werd het bestaande liefhebbersbestand van +- 2000 liefhebbers overgezet naar het DT-pakket,

      en dit na enkele dagen intense samenwerking en bijsturing van het technische DT-team.

    * volgende stap is het bijvoegen van zoveel mogelijk email-adressen van de liefhebbers. Een oproep naar

      de maatschappijen uit de streek om deze over te maken aan Christiaan.

      Reeds een 70-tal email-adressen zijn toegevoegd. Het uiteindelijk liefhebbersbestand met zo veel mogelijk

      gegevens kan dan geleverd worden aan de "moderniserende" maatschappijen.

    * het bestand der lossingsplaatsen werd aangemaakt op 20/11

    * fiktieve uitslag gemaakt met ingave liefhebbers, ringen en bestatigingen : nog eens alles te checken

    * gemeenschappelijke bulletin afgesproken met DT op 30/11 voor alle vluchten in onze streek.

       Werd aangeleverd op 1/12/2017. Wordt eerstdaags getest en gevalideerd.

    * huidig liefhebbersbestand van 30/11 doorgestuurd naar DT. Is ondertussen al aangevuld met beschikbare

      emailadressen van liefhebbers voor lokalen Lembeke, Lovendegem, Bentille, Oosteeklo.

===============================================================

Het zaagseizoen is terug gestart :

er is opnieuw brandhout ter beschikking of op komst (els, populier, hazelaar, wilg), waarvan reeds een

gedeelte bijna branddroog. Contact kan opgenomen worden met Dirk (0485/93.01.31) of

Christiaan (0478/41.23.24). Verkrijgbaar in kleine of grote hoeveelheden, zowel in de vorm van stammen

of reeds gezaagd en gekliefd. Eigen afhaling is ook mogelijk.

   

   

   

===============================================================

Mededeling : uitslagen van deze website worden regelmatig overgenomen op andere websites en tonen niet

                       altijd de juiste informatie. Enkel de resultaten hieronder zijn in overeenstemming met de officiële

                       wedstrijdverslagen !!!

                       Ook andere accessoires van deze website worden soms, buiten onze wil, verspreid zonder voldoende

                       kennis van de soms ingewikkelde achterliggende materie. U kan ons steeds contacteren via het bovenstaande

                       emailadres om eventuele problemen verder gezamelijk te onderzoeken.

Lossingsinformatie op de website van de KBDB

Lossingsinformatie website Martens (ook voor leervluchten)

Buienradar Europa

Météo France (weerbericht Frankrijk)

Satellietbeelden van de laatste uren boven Frankrijk

Weerbericht KMI

Infometeo voor de duivensport

Vluchten van "RECHT EN PLICHT" - Lembeke

Vluchten van VZW FONDCLUB Eeklo

Vluchten van Waarschoot (Molenstraat)

Vluchten van Lovendegem

Vluchten van Oosteeklo

Vluchten van Sint-Laureins

Vluchten van Bentille

===============================================================

Inzameling elektronische toestellen

- Ingels Marc : foutbericht van slechte chipring opgelost bij opstart. 2 speedy's batterijen te vervangen

                         Koppelingslijst overgenomen op PC.

- Van De Voorde Frank : bricon speedy ==> batterij vervangen

                         Koppelingslijst overgenomen op PC.

- De Craemer Sven : * bricon speedy ==> batterij vervangen

                                    * unikon voet en module ==> batterij vervangen in beide

                                  Koppelingslijst van beide apart overgenomen op PC.

...

Afgewerkte toestellen kunnen afgehaald worden na een seintje met Christiaan (0478/41.23.24)

===============================================================

AANKONDIGINGEN

- zaterdag 16/12/17 om 19 uur : kampioenenfeest in lokaal Oosteeklo

- zondag 17/12/2017 om 14 uur in de kantine van het sportcentrum in Waarschoot :

  35e Kampioenenhuldiging van de Vriendenkring der Meetjeslandse

  Duivenliefhebbers.

- dinsdag 26/12/2017 : Kampioenendag (12u) met bonnenverkoop (15u)

                                    in Sint-Laureins - Feestzaal De Keyzer

- vrijdag 29/12/2017 : verdeling ringen 2018

- 5 en 6/1/2017 : nationale dagen in Hooglede

- zaterdag 13/01/2017 : provinciale kampioenendag in salons Montovani in

                                     Oudenaarde. 

- Zondag 14/01/2018 : Kampioenenfeest Waarschoot (Snelheid +

                                     Fondclub) - Parochiale Kring om 12u

- zondag 21/1/2018 : kampioenenfeest lokaal Bentille om 12.00 uur

- vrijdag 26/1/2017 : bonsverkoop in lokaal Bentille

- vrijdag 26/1/2018 : bonsverkoop + receptie in de kantine van VZW Fondclub Eeklo.

- zondag 04/02/2018 : Bonverkoop Fondclub Waarschoot in Café Sportwereld om 18u30

- zondag 4/2/2018 : bonsverkoop in lokaal Lovendegem

- 10 en 11/2/2018 : Fugare in Kortrijk.

- zondag 11/2/2018 : bonsverkoping Lembeke

- zondag 18/2/2017 : feest jeugdclub Oost-Vlaanderen in zaal Montovani

===============================================================

OPZOEKEN VAN VERDWAALDE DUIVEN :    klik hier

AANMELDEN VAN VERDWAALDE DUIVEN :    klik hier

===============================================================

88e KRONIEK VAN EEN MAATSCHAPPIJ

...

===============================================================

softwareversies voor 2017 :

    * Bricon master : versie BE-15 0x02 (is nieuw sinds 19/12/2016)

    * Unikon : versie 3.85 blijft geldig

    * Bricon : little bricon : BE-20  (is gelijk gebleven)

                    duo : BE-20* (is gelijk gebleven)

                    Speedy : 008 (is gelijk gebleven)

                    Bricon+ : 007 (is gelijk gebleven)

                    Bricon X-treme en duo X-treme : 3.01 in 2016 ==> 3.10 vanaf 2017

                    Liefhebbers worden verzocht om de Bricon X-treme's binnen te brengen

                    voor de nodige aanpassing !!!!!

 

    * Mega : geen nieuws

 

===============================================================

Link naar de website van de KBDB

Link naar de KBDB-online

Stock van materialen

Accessoires

Varia

Toekomstige link naar de website van Recht & Plicht